ثبت نام اولیه


ثبت نام اولیه

* نام و نام خانوادگی
* کد ملی
* رشته تحصیلی
* رشته تحصیلی خود را وارد کنید
* مقطع تحصیلی
* نام دانشگاه تحصیل
* نام دانشگاه خود را وارد کنید
* تلفن ثابت
* تاریخ تولد
* تلفن همراه
* ایمیل شما
* آدرس شما
* رویداد
آپلود عکس
آپلود رزومه
سابقه فعالیت های دانشجویی
انگیزه شما
* نحوه آشنایی شما با ره نشان
سه مورد از مسائل و مشکلات کشور که با راهکارهای فناورانه و به دست فناوران قابل حل هستند را به صورت مصداقی ذکر کنید.
* آیا می خواهید به صورت گروهی ثبت نام کنید؟
نام هم گروهی های خود را بنویسید