دسته‌بندی نشده

۲۱ تیر ۱۳۹۸

مراحل سیاستگذاری

سیاست گذاری یک فرایند پیوسته است که می­توان آن را در ۵ مرحله شرح داد: شناخت مساله اولین مرحله از فرآیند سیاست گذاری، شناخت مساله است. […]
۲۱ تیر ۱۳۹۸

سیاستگذاری چیست؟

دولت همانند بخش خصوصی، به تدوین استراتژی نیاز دارد؛ البته با این تفاوت که در اینجا، دولت با هیچ رقیبی مواجه نبوده و در عوض باید […]