اخبار

۱۷ تیر ۱۳۹۸

موضوعات ره نشان فناوری

ره نشان فناوری چه حوزه هایی رو پوشش میده؟   سلامت و زیست فناانرژی صنایع دفاعی آب و محیط زیست هوافضا هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتال […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

درباره ره نشان فناوری

ره نشان چه کمکی به من خواهد کرد؟ حتما توی دوران تحصیلت بارها اتفاق افتاده که خودت رو در موقعیت یک آدم فنی همه فن حریف، […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

مراحل سیاست گذاری

سیاست گذاری یک فرایند پیوسته است که می­توان آن را در ۵ مرحله شرح داد: شناخت مساله اولین مرحله از فرآیند سیاست گذاری، شناخت مساله است. […]
۱۴ تیر ۱۳۹۸

سیاست گذاری چیست؟

دولت همانند بخش خصوصی، به تدوین استراتژی نیاز دارد؛ البته با این تفاوت که در اینجا، دولت با هیچ رقیبی مواجه نبوده و در عوض باید […]