RahNeshanAdminPanel

۲۱ تیر ۱۳۹۸

مراحل سیاستگذاری

سیاست گذاری یک فرایند پیوسته است که می­توان آن را در ۵ مرحله شرح داد: شناخت مساله اولین مرحله از فرآیند سیاست گذاری، شناخت مساله است. […]
۲۱ تیر ۱۳۹۸

سیاستگذاری چیست؟

دولت همانند بخش خصوصی، به تدوین استراتژی نیاز دارد؛ البته با این تفاوت که در اینجا، دولت با هیچ رقیبی مواجه نبوده و در عوض باید […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

موضوعات ره نشان فناوری

ره نشان فناوری چه حوزه هایی رو پوشش میده؟   سلامت و زیست فناانرژی صنایع دفاعی آب و محیط زیست هوافضا هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتال […]
۱۷ تیر ۱۳۹۸

درباره ره نشان فناوری

ره نشان چه کمکی به من خواهد کرد؟ حتما توی دوران تحصیلت بارها اتفاق افتاده که خودت رو در موقعیت یک آدم فنی همه فن حریف، […]