موضوعات ره نشان فناوری

درباره ره نشان فناوری
۱۷ تیر ۱۳۹۸
سیاستگذاری چیست؟
۲۱ تیر ۱۳۹۸

موضوعات ره نشان فناوری

ره نشان فناوری چه حوزه هایی رو پوشش میده؟

 

  • سلامت و زیست فناانرژی
  • صنایع دفاعی
  • آب و محیط زیست
  • هوافضا
  • هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتال

 

دیدگاه ها بسته شده است