درباره ره نشان فناوری

موضوعات ره نشان رسانه
۱۶ تیر ۱۳۹۸
موضوعات ره نشان فناوری
۱۷ تیر ۱۳۹۸

درباره ره نشان فناوری

ره نشان چه کمکی به من خواهد کرد؟

حتما توی دوران تحصیلت بارها اتفاق افتاده که خودت رو در موقعیت یک آدم فنی همه فن حریف، یا یک پژوهشگر حوزه فناوری یا حتی فردی که یک مسئله جدی واساسی از کشور رو حل کرده تصور کردی. اما هنوز نتونستی قدمی در این راستا برداری. شاید هنوز نمی دونی که مشکلات و چالش های اساسی کشور در عرصه فناوری چه چیزاییه و تو چه جوری می تونه به حل اون ها کمک کنی. ره نشان فناوری کمکت میکنه تا در این مسیر به بهترین جایگاه خودت بررسی!

دیدگاه ها بسته شده است